מצביעים בעד החוק (צילום: דוברות המוא"ז הגלבוע)

מליאת המועצה האזורית הגלבוע אישרה חוק עזר חדש המאפשר לה לשמר על הסטאטוס-קוו הקיים במועצה (למעלה מ-70 שנה). זאת בעקבות 'חוק המרכולים' שצפוי לעבור בכנסת. חוק העזר החדש יאפשר להמשיך ולהתנהל במועצה מתוך כבוד הדדי לכל ערכי הדתות והזרמים.

במועצה לא הסתירו את הדחיפות והצורך בכינוס מליאה שלא מן המניין לקראת חקיקת 'חוק המרכולים' בכנסת, שנועד לאפשר לשר הפנים סמכויות ניכרות, כולל אפשרות לסכל חוקי עזר של עיריות ומועצות, הנוגעים לפתיחת עסקים בשבת.

להבנת הנהגת המועצה, ובראשם לעומד בראש המועצה, עובד נור, הרי שבחוק המרכולים המדובר קיימת סכנה להפרה בוטה לאותו איזון רגיש המתקיים בגלבוע.

"בגלבוע מתנהלים חיי אחווה ורעות, תוך כבוד איש לרעהו. 'חוק המרכולים' מנוגד בצורה חריפה לחיינו. מכאן גם הדחיפות להזדרז ולחוקק חוק עזר אשר ישמר את המצב הקיים היום וישמור על מודל החיים המשותפים בגלבוע", אמר ראש המועצה עובד נור, "דת ישראל והמסורת היהודית יקרות מאוד לליבי ולא פחות מכך- הכבוד והאיזון ההדדי המתקיים בגלבוע".

על אף דחיפות השעה הקפידו גם הפעם במועצה בהליך שקוף של שיתוף הנהלות הישובים ונציגיהם במליאה. בישיבה שהתקיימה בנושא הוצג עיקרי חוק העזר החדש, אשר יסדיר את פתיחתן וסגירתן של חנויות בתחום המועצה, תוך שמירה על האיזון בין ימי מנוחה לפעילות מסחריות וצרכי תושבי המועצה.

ראש המועצה הדגיש כי המועצה תאפשר פעילות מסחרית בשבת אך ורק לישובים המעוניינים בכך. מכאן, ולצורך גיבוש החוק, קיבלה המועצה עוד בטרם הדיון, את התייחסותם של כל הנהגות הישובים, ומהם עולה תמונה ברורה, התומכת בחוק העזר החדש.

יצוין כי לפי חוק המרכולים המוצע, הסכמת שר הפנים לפתיחת עסקים בשבתות וימי מנוחה תוענק רק לעסקים שיוגדרו כ'צרכים חיוניים'. דבר זה עורר את התנגדותם של חברי המליאה והיה מבין הסיבות לתמיכה הגורפת למהלך שהובילה מנגד המועצה.

עמרם עמוס, נציג המושב דבורה, בירך על המהלך: "זוהי החלטה חשובה ונדרשת המעידה על החשיבות הרבה שאנו בגלבוע מייחסים לצורת חיינו. הצבעתי בעד הרצון לשמר את הבסיס להבנה ולכבוד הדדי בין כל תושבי הגלבוע".

שחר תמיר, נציג המליאה מבית השיטה שעזר בגיבוש החוק, הוסיף בנחרצות: "זהו מהלך הכרחי שנועד להבטיח מצב בו יוכלו תושבי הגלבוע והמבקרים הרבים בסופי השבוע להמשיך ולנהל את השגרה מתוך כבוד הדדי כפי שהיה עד כה".